19 აგვისტო

ოლსტარი და დახურვის ცერემონია

 

იტალია – ბელარუსი

 

შვეიცარია – მაკედონია

 

ფარერები – ლუქსემბურგი

 

საქართველო – ფინეთი

 

ესტონეთი – საბერძნეთი

 

 

 

18 აგვისტო

მაკედონია – ბელარუსი

 

შვეიცარია – იტალია

 

ლუქსემბურგი – ფინეთი

 

ფარერები – საქართველო

 

ლიტვა – საბერძნეთი

 

 

 

16 აგვისტო

ბელარუსი – იტალია

 

ფინეთი – საბერძნეთი

 

შვეიცარია – ფარერები

 

მაკედონია – ესტონეთი

 

ლიეტუვა – ლუქსემბურგი

 

 

 

14 აგვისტო

ფინეთი – ბელარუსი

 

იტალია – საქართველო

 

ლუქსემბურგი – ესტონეთი

 

მაკედონია – შვეიცარია

 

ფარერები – ლიეტუვა

 

 

 

 

13 აგვისტო

იტალია – ფინეთი

 

საბერძნეთი – საქართველო

 

ესტონეთი – ლიეტუვა

 

ფარერები – მაკედონია

 

შვეიცარია – ლუქსემბურგი

 

 

 

11 აგვისტო

საბერძნეთი – იტალია

 

საქართველო – ბელარუსი

 

ლუქსემბურგი – მაკედონია

 

ლიეტუვა – შვეიცარია

 

ესტონეთი – ფარერები

 

 

10 აგვისტო

ბელარუსი – საბერძნეთი

 

ფინეთი – საქართველო

 

მაკედონია – ლიეტუვა

 

ფარერები – ლუქსემბურგი

 

შვეიცარია – ესტონეთი