საბერძნეთი

მოთამაშე პოზიცია
1 პაპანტონოპულოს პანაიოტის GK
13
ტრულოს ხარალამპოს RW
14 რუსოპულოს იორგოს
15 ციმპოულას გრიგორიოს LW
16 იორგალის ანგელოს GK
19 პაპაბასილის იორგოს LW
20 ციგარდიას ხრისტოს CB
37 ათანასიადის ხრისტოს RB
42 მარკატატოს იორგოს PV
43 მინგას ხრისტოს PV
45 ცაკალოს ორფეას LB
46 ბოსკოს თეოდოროს LB
47 პაპადოპულოს ახილეას LB
48 ელეფტერიადის იორგოს CB
50 დელიხრისტოს თეოდოროს CB
51 აგათონიკოს ალექსანდროს RB
არავინიტის იოანის
მთავარი მწვრთნელი
ალეპოუდეას სტილიანოს მწვრთნელი
მასლარინოს დიმიტრიოს მწვრთნელი
კალავაძის პავლოს ფიზიო
ვიოლიცის კონსტანტინოს
დელეგაციის უფროსი