განრიგი & შედეგები

10 აგვისტო

# ჯგუფი დრო მასპინძელი შედეგი სტუმარი ოქმი
1 11:00 შვეიცარია  33-22   ესტონეთი ჩამოტვირთვა
2 13:00 ფარერები  26-32   ლუქსემბურგი ჩამოტვირთვა
3 15:00 მაკედონია  32-30   ლიეტუვა ჩამოტვირთვა
17 17:30 ფინეთი  25-25   საქართველო ჩამოტვირთვა
16 19:30 ბელარუსი  32-22   საბერძნეთი ჩამოტვირთვა


11 აგვისტო

4 11:00 ესტონეთი  21-31   ფარერები
 ჩამოტვირთვა
5 13:00 ლიეტუვა  18-39   შვეიცარია
ჩამოტვირთვა
6 15:00 ლუქსემბურგი  25-31   მაკედონია
 ჩამოტვირთვა
19 17:00 საქართველო  32-24   ბელარუსი
ჩამოტვირთვა
18 19:00 საბერძნეთი  20-27   იტალია
ჩამოტვირთვა


13 აგვისტო

7 11:00 შვეიცარია  26-25   ლუქსემბურგი
ჩამოტვირთვა
8 13:00 ფარერები  29-30   მაკედონია
ჩამოტვირთვა
9 15:00 ესტონეთი  23-21   ლიეტუვა ჩამოტვირთვა
20 17:00 საბერძნეთი  24-19   საქართველო ჩამოტვირთვა
21 19:00 იტალია  32-17   ფინეთი
ჩამოტვირთვა


14 აგვისტო

10 11:00 ფარერები  34-23   ლიეტუვა
ჩამოტვირთვა
11 13:00 მაკედონია  32-31   შვეიცარია
ჩამოტვირთვა
12 15:00 ლუქსემბურგი  31-24   ესტონეთი
ჩამოტვირთვა
22 17:00 იტალია  36-21   საქართველო ჩამოტვირთვა
23 19:00 ფინეთი  19-35   ბელარუსი
ჩამოტვირთვა


16 აგვისტო

13 11:00 ლიეტუვა  29-34   ლუქსემბურგი
ჩამოტვირთვა
14 13:00 მაკედონია  26-22   ესტონეთი
ჩამოტვირთვა
15 15:00 შვეიცარია  29-26   ფარერები
ჩამოტვირთვა
24 17:00 ფინეთი  30-22   საბერძნეთი
ჩამოტვირთვა
25 19:00 ბელარუსი  22-27   იტალია
ჩამოტვირთვა


18 აგვისტო

26 9-11 11:00 ლიეტუვა 
19-24   საბერძნეთი
ჩამოტვირთვა
27 5-8 13:00 ფარერები  *32-30   საქართველო
ჩამოტვირთვა
28 5-8 15:00 ლუქსემბურგი  33-26   ფინეთი
ჩამოტვირთვა
29 1/2
17:00 შვეიცარია  23-29   იტალია
ჩამოტვირთვა
30 1/2 19:15 მაკედონია 
30-32   ბელარუსი ჩამოტვირთვა


19 აგვისტო

31 9-10 10:00 ესტონეთი 
23-22  საბერძნეთი
ჩამოტვირთვა
32 7-8 12:00 საქართველო  23-22   ფინეთი ჩამოტვირთვა
33 5-6 14:00 ფარერები  35-28   ლუქსემბურგი
ჩამოტვირთვა
34 3-4
16:00 შვეიცარია  35-31   მაკედონია
ჩამოტვირთვა
35 1 18:00 იტალია  31-26   ბელარუსი ჩამოტვირთვა